อัตราดอกเบี้ย      

เงินกู้ฉุกเฉิน 7.2%

เงินกู้สามัญ

  • ทั่วไป 6%
  • เพื่อรักษาพยาบาล 2.4%
  • เพื่อการศึกษา 3.6%
  • เพื่อซ่อมเเซมที่อยู่อาศัย 4.8%

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.8%

เงินฝากรุ่นพิเศษ

[ux_products show=”featured”]

บริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

[ux_product_categories auto_slide=”3000″ ids=”77,76,78″]

สารบัญเวปในเครือสหพัฒน์