ข่าวสาร
เปิดเงินรับฝากออมทรัพย์ (ไม่มีสมุดคู่ฝาก) อัตราดอกเบี้ย 0.5 % สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 บัญชี ฝากขั้นต่ำ 100 บาทสูงสุดไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ( รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ ) | เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ ปี 2566 เปิดรับฝากในเดือน พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน พฤศจิกายน /เปิดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นทรัพย์มั่นคง ปี 66 ระยะเวลาฝาก 1-15 ตุลาคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี ไม่เสียภาษี

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

เครือสหพัฒน์ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด “ ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ได้กำหนดความหมายของพนักงาน หรือลูกจ้างประจำรวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์และต้องระบุชื่อบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือฯไว้ส่งผลให้บางบริษัทไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ตามข้อบังคับ

ในการนี้หากบริษัทท่านหรือบริษัทในเครือของท่านยินยอมให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังสหกรณ์ฯ

ดาวน์โหลด เอกสารแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ (บริษัท ) ได้ที่ www.sahagroupcoop.com   เพื่อ สหกรณ์ฯ จะได้เพิ่มชื่อบริษัทท่านในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

ส่งหนังสือตอบรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

เลขที่ 548/ 7-8 ซ.สาธุประดิษฐ์  58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120    

กิจกรรมสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝาก

รุ่นครบกำหนดอัตรา
ทรัพย์มั่นคง ปี 6526/10/25661.30%
พ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 6521/12/2566 1.30%
มั่งมีศรีสุข ปี 6622/02/25671.40%
สุขสันต์วันสงกรานต์ 6625/04/25671.40%
สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ปี 6620/06/25671.40%
ออมเพื่อแม่ ปี 6622/08/2567 1.40%
ทรัพย์มั่นคง ปี 6624/10/25671.40%

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทอัตรา
ฉุกเฉิน7.20%
สามัญ
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎‎‎‎เพื่อรักษาพยาบาล2.40%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อการศึกษา3.60%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย4.80%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ทั่วไป6.00%
เพื่อการเคหะสงเคราะห์4.80%
รายละเอียดเงินกู้ จำลองการส่งงวดเงินกู้

บัญชีธนาคาร

VISITOR :

048192
Views Today : 89
Views Yesterday : 101
Views Last 7 days : 739
Views Last 30 days : 2839
Views This Year : 39836
Total views : 117364


เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
คุณศิริกุล ธนสารศิลป์
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ได้มอบเงินจำนวน 150,000.00 บาท
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สมาชิก บุตร-ธิดา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ข่าวสารสวัสดิการ

สาระน่ารู้

สารบัญเวปในเครือสหพัฒน์