ข่าวสาร
เปิดเงินรับฝากออมทรัพย์ (ไม่มีสมุดคู่ฝาก) อัตราดอกเบี้ย 0.5 % สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 บัญชี ฝากขั้นต่ำ 100 บาทสูงสุดไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ( รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ ) | เปิดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่น สุขสันต์วันสงกรานต์ปี 67 กำหนดรับฝาก วันที่ 1-17 เมษายน 2567(ยกเว้นวันหยุดราชการ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน ไม่เสียภาษี

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

เครือสหพัฒน์ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด “ ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ได้กำหนดความหมายของพนักงาน หรือลูกจ้างประจำรวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์และต้องระบุชื่อบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือฯไว้ส่งผลให้บางบริษัทไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ตามข้อบังคับ

ในการนี้หากบริษัทท่านหรือบริษัทในเครือของท่านยินยอมให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังสหกรณ์ฯ

ดาวน์โหลด เอกสารแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ (บริษัท ) ได้ที่ www.sahagroupcoop.com   เพื่อ สหกรณ์ฯ จะได้เพิ่มชื่อบริษัทท่านในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

ส่งหนังสือตอบรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

เลขที่ 548/ 7-8 ซ.สาธุประดิษฐ์  58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120    

กิจกรรมสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝาก

รุ่นครบกำหนดอัตรา
สุขสันต์วันสงกรานต์ 6625/04/25671.40%
สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ปี 6620/06/25671.40%
ออมเพื่อแม่ ปี 6622/08/2567 1.40%
ทรัพย์มั่นคง ปี 6624/10/25671.40%
พ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 6626/12/25671.50%
มั่งมีศรีสุข ปี 6720/02/25681.75%
สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 6724/04/25681.75%

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทอัตรา
ฉุกเฉิน7.20%
สามัญ
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎‎‎‎เพื่อรักษาพยาบาล2.40%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อการศึกษา3.60%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย4.80%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ทั่วไป6.00%
เพื่อการเคหะสงเคราะห์4.80%
รายละเอียดเงินกู้ จำลองการส่งงวดเงินกู้

บัญชีธนาคาร

VISITOR :

054104
Views Today : 162
Views Yesterday : 51
Views Last 7 days : 771
Views Last 30 days : 3099
Views This Year : 11239
Total views : 130897


เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
คุณศิริกุล ธนสารศิลป์
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ได้มอบเงินจำนวน 150,000.00 บาท
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สมาชิก บุตร-ธิดา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ข่าวสารสวัสดิการ

สาระน่ารู้

สารบัญเวปในเครือสหพัฒน์