ข่าวสาร
เปิดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นมั่งมีศรีสุขปี 65 ระยะเวลา 12 เดือนกำหนดรับฝาก 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ต่อปี ไม่เสียภาษี

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
“ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ ส่งกำลังใจมายังสมาชิกทุกท่าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีการขยายแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจำนวนมากนั้น   ดิฉันและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ขอส่งความปรารถนาดีและห่วงใย อย่างจริงใจถึงสมาชิก สหกรณ์ฯ และเพื่อนพนักงานทุกท่าน   ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้  โดยมีการป้องกันตนเองอย่างจริงจัง และปฏิบัติตามมาตรการของทางการอย่างเคร่งครัด ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านจะปลอดภัย  และเราจะข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

เครือสหพัฒน์ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด “ ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ได้กำหนดความหมายของพนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์และต้องระบุชื่อบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือฯไว้ส่งผลให้บางบริษัทไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ตามข้อบังคับ

ในการนี้หากบริษัทท่านหรือบริษัทในเครือของท่านยินยอมให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังสหกรณ์ฯ

ดาวน์โหลด เอกสารแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ (บริษัท ) ได้ที่ www.sahagroupcoop.com   เพื่อ สหกรณ์ฯ จะได้เพิ่มชื่อบริษัทท่านในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

ส่งหนังสือตอบรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

เลขที่ 548/ 7-8 ซ.สาธุประดิษฐ์  58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120    

กิจกรรมสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝาก

รุ่นครบกำหนดอัตรา
มั่งมีศรีสุขปี 64 24/02/25651.25%
สุขสันต์วันสงกรานต์ 6429/04/25651.25%
ไทยชนะโควิด 19 ปี 6423/06/25651.30%
ออมเพื่อแม่ ปี 6425/08/25651.30%
ทรัพย์มั่นคง 6427/10/25651.30%
พ่อหลวงของแผ่นดินปี 64 22/12/25651.30%
มั่งมีศรีสุขปี 6523/02/25661.30%

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทอัตรา
ฉุกเฉิน7.20%
สามัญ
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎‎‎‎เพื่อรักษาพยาบาล2.40%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อการศึกษา3.60%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย4.80%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ทั่วไป6.00%
เพื่อการเคหะสงเคราะห์4.80%
รายละเอียดเงินกู้ จำลองการส่งงวดเงินกู้

บัญชีธนาคาร

VISITOR :

016947
Users Today : 60
Users Yesterday : 55
Users This Month : 586
Total Users : 16947

ข่าวสารสวัสดิการ

สาระน่ารู้

สารบัญเวปในเครือสหพัฒน์