ข่าวสาร
เปิดเงินรับฝากออมทรัพย์ (ไม่มีสมุดคู่ฝาก) อัตราดอกเบี้ย 0.5 % สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 บัญชี ฝากขั้นต่ำ 100 บาทสูงสุดไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ( รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ ) | เปิดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นพ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 2565 รับฝาก 1-15 ธันวาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ ) ครบกำหนดวันที่ 21 ธันวาคม 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ต่อปี (ไม่เสียภาษี) สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
“ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ ส่งกำลังใจมายังสมาชิกทุกท่าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีการขยายแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจำนวนมากนั้น   ดิฉันและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ขอส่งความปรารถนาดีและห่วงใย อย่างจริงใจถึงสมาชิก สหกรณ์ฯ และเพื่อนพนักงานทุกท่าน   ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้  โดยมีการป้องกันตนเองอย่างจริงจัง และปฏิบัติตามมาตรการของทางการอย่างเคร่งครัด ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านจะปลอดภัย  และเราจะข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

เครือสหพัฒน์ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด “ ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ได้กำหนดความหมายของพนักงาน หรือลูกจ้างประจำรวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์และต้องระบุชื่อบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือฯไว้ส่งผลให้บางบริษัทไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ตามข้อบังคับ

ในการนี้หากบริษัทท่านหรือบริษัทในเครือของท่านยินยอมให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังสหกรณ์ฯ

ดาวน์โหลด เอกสารแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ (บริษัท ) ได้ที่ www.sahagroupcoop.com   เพื่อ สหกรณ์ฯ จะได้เพิ่มชื่อบริษัทท่านในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

ส่งหนังสือตอบรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

เลขที่ 548/ 7-8 ซ.สาธุประดิษฐ์  58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120    

กิจกรรมสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝาก

รุ่นครบกำหนดอัตรา
พ่อหลวงของแผ่นดินปี 64 22/12/25651.30%
มั่งมีศรีสุขปี 6523/02/25661.30%
สุขสันต์วันสงกรานต์ 6527/04/2566 1.30%
สหกรุ๊ปแฟร์ 65 22/06/25661.30%
ออมเพื่อแม่ปี 6524/08/25661.30%
ทรัพย์มั่นคง ปี 6526/10/25661.30%
พ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 6521/12/2566 1.30%

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทอัตรา
ฉุกเฉิน7.20%
สามัญ
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎‎‎‎เพื่อรักษาพยาบาล2.40%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อการศึกษา3.60%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย4.80%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ทั่วไป6.00%
เพื่อการเคหะสงเคราะห์4.80%
รายละเอียดเงินกู้ จำลองการส่งงวดเงินกู้

บัญชีธนาคาร

VISITOR :

030688
Users Today : 6
Users Yesterday : 19
Users This Month : 127
Total Users : 30688


เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
คุณศิริกุล ธนสารศิลป์
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ได้มอบเงินจำนวน 150,000.00 บาท
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สมาชิก บุตร-ธิดา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ข่าวสารสวัสดิการ

สาระน่ารู้

สารบัญเวปในเครือสหพัฒน์