สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

ดิฉัน ศิริกุล ธนสารศิลป์ ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานในเครือสหพัฒน์ เห็นว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์มากมาย ตั้งแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิกจนถึงวันเกษียณ   เมื่อเกษียณแล้วก็ยังเป็นสมาชิกต่อได้     จึงอยากเชิญชวนพนักงานทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  เพื่อประโยชน์ของพนักงานเอง  ที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการฝากเงิน กู้เงินจากสหกรณ์ฯ  เมื่อมีความเดือดร้อน   โดยดอกเบี้ยเงินฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย นอกจากนี้การออมเงินกับสหกรณ์ฯ  ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงของพนักงานทุกคนและเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงานให้เติบโตยั่งยืนเคียงคู่สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อ พนักงานเครือสหพัฒน์ตลอดไปด้วยค่ะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

เครือสหพัฒน์ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด “ ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ได้กำหนดความหมายของพนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์และต้องระบุชื่อบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือฯไว้ส่งผลให้บางบริษัทไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ตามข้อบังคับ

ในการนี้หากบริษัทท่านหรือบริษัทในเครือของท่านยินยอมให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังสหกรณ์ฯ

ดาวน์โหลด เอกสารแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ (บริษัท ) ได้ที่ www.sahagroupcoop.com   เพื่อ สหกรณ์ฯ จะได้เพิ่มชื่อบริษัทท่านในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

ส่งหนังสือตอบรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

เลขที่ 548/ 7-8 ซ.สาธุประดิษฐ์  58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120    

กิจกรรมสหกรณ์

25/12/63. ร่วมงานสักการะท่านท้าวมหาพรหมที่สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

ดอกเบี้ยเงินฝาก

รุ่นครบกำหนดอัตรา
สุขสันต์วันสงกรานต์ 6625/04/25671.40%
สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ปี 6620/06/25671.40%
ออมเพื่อแม่ ปี 6622/08/2567 1.40%
ทรัพย์มั่นคง ปี 6624/10/25671.40%
พ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 6626/12/25671.50%
มั่งมีศรีสุข ปี 6720/02/25681.75%
สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 6724/04/25681.75%

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทอัตรา
ฉุกเฉิน7.20%
สามัญ
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎‎‎‎เพื่อรักษาพยาบาล2.40%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อการศึกษา3.60%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย4.80%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ทั่วไป6.00%
เพื่อการเคหะสงเคราะห์4.80%
รายละเอียดเงินกู้ จำลองการส่งงวดเงินกู้

บัญชีธนาคาร

VISITOR :

055804
Views Today : 89
Views Yesterday : 338
Views Last 7 days : 1483
Views Last 30 days : 4805
Views This Year : 15491
Total views : 135149

สาระน่ารู้

ข่าวสารสวัสดิการ

สารบัญเวปในเครือสหพัฒน์