ข่าวสาร
เปิดเงินรับฝากออมทรัพย์ (ไม่มีสมุดคู่ฝาก) อัตราดอกเบี้ย 0.5 % สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 บัญชี ฝากขั้นต่ำ 100 บาทสูงสุดไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ( รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ ) | เปิดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่น สุขสันต์วันสงกรานต์ปี 67 กำหนดรับฝาก วันที่ 1-17 เมษายน 2567(ยกเว้นวันหยุดราชการ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน ไม่เสียภาษี

“เราจะตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานเครือสหพัฒน์ เราทำเพื่อพนักงาน”

ดอกเบี้ยเงินฝาก

รุ่นครบกำหนดอัตรา
สุขสันต์วันสงกรานต์ 6625/04/25671.40%
สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ปี 6620/06/25671.40%
ออมเพื่อแม่ ปี 6622/08/2567 1.40%
ทรัพย์มั่นคง ปี 6624/10/25671.40%
พ่อหลวงของแผ่นดิน ปี 6626/12/25671.50%
มั่งมีศรีสุข ปี 6720/02/25681.75%
สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 6724/04/25681.75%

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทอัตรา
ฉุกเฉิน7.20%
สามัญ
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎‎‎‎เพื่อรักษาพยาบาล2.40%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อการศึกษา3.60%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย4.80%
‏‏‎ ‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ทั่วไป6.00%
เพื่อการเคหะสงเคราะห์4.80%

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

  เครือสหพัฒน์ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด “ ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ได้กำหนดความหมายของพนักงาน หรือลูกจ้างประจำรวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์และต้องระบุชื่อบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือฯไว้ส่งผลให้บางบริษัทไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ตามข้อบังคับ ในการนี้หากบริษัทท่านหรือบริษัทในเครือของท่านยินยอมให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังสหกรณ์ฯ    ดาวน์โหลด เอกสารแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ (บริษัท ) ได้ที่ www.sahagroupcoop.com   เพื่อ สหกรณ์ฯ จะได้เพิ่มชื่อบริษัทท่านในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

ส่งหนังสือตอบรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
เลขที่ 548/ 7-8 ซ.สาธุประดิษฐ์  58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120    

กิจกรรมสหกรณ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 11
กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 12
Previous
Next