Category Archives: ประชาสัมพันธ์

คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการดำเนินการ

ประธานคณะกรรมการ https://www.sahagroupcoop.com/wp-content/uploads/2021/01/ประธาน1.mp4

ประธานมอบเงินทำบุญสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม

ประธานมอบเงินทำบุญสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มอบเงินให้กับ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปธ.เครือสหพัฒน์ เพื่อทำบุญร่วมสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม ณ. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยแบ่งเป็น 8 ปี และในวันที่ 25 ธค. 63 ได้มอบเป็นครั้งแรก จำนวนเงิน 312,500 บาท